Individuel- og parterapi

Individuel terapi

Jeg tilbyder psykologisk behandling af en række forskellige problemstillinger:

 • Stress
 • Depression
 • Angst
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Vanskeligheder med relationer
 • Livskriser
 • Tab og sorg
 • Traumatiske oplevelser
 • Parforholdsproblemer
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvværdsproblemer

Jeg tilbyder terapeutiske forløb af kortere og længere varighed med udgangspunkt i den enkelte klients problemer og livshistorie. Behandlingen har bl.a. fokus på at hjælpe med at øge selvforståelsen, at hjælpe med at opnå bedre accept af af sig selv og andre, samt fokus på personlig udvikling og udvikling af evne til at tackle problemer.

Omdrejningspunktet for den psykoterapeutiske behandling er åbne samtaler med fokus på at undersøge og sætte ord på tanker og følelser, forestillinger og drømme. Der er fokus på klientens forhold til sig selv og andre.

Parterapi

Giver mulighed for at få hjælp til forstå og tackle problemer i parforholdet. Føler I at parforholdet er gået i stå? Er der ofte konflikter eller skænderier? Problemer med utroskab? Er jeres parforholdet belastet af sygdom, misbrug eller andre udfordringer? Parterapi kan være med til ændre destruktive mønstre i parforholdet og derved skabe udvikling og nærvær.

Psykologisk undersøgelse

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af unge og voksne med fokus på beskrivelse af kognitivt og personlighedsmæssigt funktionsniveau.