Gruppeanalytisk terapi

Gruppeanalytisk terapi henvender sig til mennesker som er nysgerrige på de psykologiske processer i sig selv og i relationerne til andre mennesker.

Deltagelse i gruppeanalytisk terapi giver et godt udgangspunkt for personlig udvikling. Det overordnede formål er at give gruppedeltagerne mulighed for at arbejde med at fremme selvforståelsen, give mulighed for bearbejdning af følelsesmæssige problematikker og øge opmærksomheden på egne reaktionsmønstre.

Gruppeanalytisk terapi foregår gennem en fri og åben samtale. Der er ingen fast dagsorden eller faste temaer. Indholdet formes af hvad gruppedeltagerne bringer op. Det handler om at forsøge at sætte ord på hvordan man reagerer eller føler i forhold til det som sker mellem deltagerne i gruppen og i hver enkeltes liv uden for gruppen. Der kan tales om oplevelser, tanker, følelser, drømme og fantasier. Deltagelse i gruppen giver mulighed for at udforske meningen med egne og andres oplevelser og mulighed for at få tilbagemelding fra andre på egne opfattelsesmåder og væremåder. Der giver erfaringer som gruppedeltagerne kan bringe med i deres videre liv.

Gruppeanalytisk terapi er velegnet i forhold til at forstå og reducere symptomer som angst og depression samt selvværdsproblematikker, følelsesmæssige og eksistentielle problemer.

Gruppen består af 5-8 deltagere. Der optages løbende nye medlemmer i gruppen.

Der er tavshedspligt i gruppen.

For at der kan arbejdes frit åbent i gruppen, bør kontakt mellem gruppedeltagerne uden for gruppen undgås.

Gruppen mødes hver onsdag kl.16.15-17.45, bortset fra ferier.

Deltagelse i gruppen kan strække sig fra 1 til flere år. Det tager tid at gennemarbejde personlighedsmæssige mønstre. Stabilt fremmøde er vigtigt for den terapeutiske proces. Opstart i gruppen sker efter nogle indledende og forberedende samtaler, hvor den enkeltes problematikker og mål for behandlingen afklares og fokuseres. Når en deltager ønsker at afslutte i gruppen skal det meldes 2 måneder i forvejen.

Gruppeterapi for unge

Et tilbud for 16-20 årige, der ønsker at arbejde med egne psykologiske problematikker. Deltagelse i gruppeterapi giver et godt udgangspunkt for personlig udvikling.

Målgruppen er unge med symptomer som fx lettere depression, angst, tvangssymptomer eller spiseforstyrrelse. Gruppen henvender sig også til unge med selvværdsproblemer eller andre problematikker af følelsesmæssig og eksistentiel karakter. Gruppeterapi er velegnet til at arbejde med højere grad af accept af sig selv og andre og revidere de antagelser man har om sig selv og tænke mere positivt og realistisk.

Det overordnede formål er at give gruppedeltagerne mulighed for at arbejde med at fremme selvforståelsen, give mulighed for bearbejdning af følelsesmæssige problematikker og øge opmærksomheden på egne reaktionsmønstre.

Hvordan foregår gruppeterapien? Gruppen består af 5-8 unge. Der optages løbende nye medlemmer i gruppen.

Du får mest ud af gruppeterapien ved at være aktiv. Det handler om at sætte ord på reaktioner og følelser i forhold til det som sker mellem deltagerne i gruppen og i den enkeltes liv uden for gruppen. Ordet er frit og gruppeterapeuten vil sikre, at alle deltagere bliver inddraget i samtalen.

Samtaleemner kan fx være: Hvordan har jeg det i forhold til mine venner og forældre? Hvad forhindrer mig i at leve det ungdomsliv jeg gerne vil? Hvordan får jeg truffet vigtige beslutninger? Hvad er det jeg går og tumler med i min hverdag?

Der er tavshedspligt i gruppen.

Gruppen mødes hver torsdag kl.15.30-17.00, bortset fra ferier.

Deltagelse i gruppen kan strække sig fra ½ til flere år. Det tager tid at gennemarbejde personlighedsmæssige mønstre. Stabilt fremmøde er vigtigt for den terapeutiske proces. Opstart i gruppen sker efter nogle indledende og forberedende samtaler, hvor den enkeltes problematikker og mål for behandlingen afklares og fokuseres.